Benvingut al xat de la comunitat guifaire!

Bienvenido al chat de la comunidad guifera!

Welcome to the guifi's community chat!

ACCÉS

ACCESO

ACCESS

El registre de usuaris locals està deshabilitat per evitar col·lisions d'identitats. Utilitza el teu usuari de guifi (en minúscules), o registra un si no en tens i espera 24 hores

Registro de usuarios locales deshabilitado para evitar colisiones de identidades. Utiliza tu usuario de guifi (en minúsculas), o registra uno si no tienes y espera 24 horas

Local registration is disabled to avoid collision between identities. Login with your guifi user (lowercase), register it if you don't have one, and wait 24 hours

Si no tens usuari pots entrar en alguns canals

Si no tienes usuario puedes entrar en algunos canales

If you don't have user you can enter in some channels

INFO

Informació sobre la seguretat

La comunicació entre aquest servidor i el teu client és segura (https) però els administradors d'aquest servei podrien llegir tots els missatges que no estiguin xifrats extrem a extrem. El client Element té la possibilitat de xifrar converses individuals i de grups de forma asíncrona amb el Double Ratchet Algorithm. Les teves metadades (emisor, receptor, quan, etc.) continuen exposades, "We kill people based on metadata" diuen alguns. Si creus que el que has de dir pot perjudicar-te greument a tu o als teus utilitza altres medis, si no saps quins prova amb retroshare.

Matrix és descentralitzat: No cal que confiïs en aquest servei, anima't i instal·la't el teu propi servidor matrix igual que aquest

Información sobre la seguridad

La comunicación entre este servidor y tu cliente es segura (https) pero los administradores de este servicio podrían leer todos los mensajes que no sean cifrados extremo a extremo. El cliente Element te da la posibilidad de cifrar conversaciones individuales y de grupos de forma asíncrona con el Double Ratchet Algorithm. Tus metadatos (emisor, receptor, cuándo, etc.) continúan expuestos, "We kill people based on metadata" dicen algunos. Si crees que lo que tienes que decir puede perjudicarte gravemente a ti o a los tuyos utiliza otros medios, si no sabes cuáles prueba con retroshare.

Matrix es descentralizado: No hace falta que confíes en este servicio, anímate e instálate tu propio servidor de matrix igual que este

Security information

Communication between server and your client is secure (https) but the admins of this service could read all non end-to-end encrypted messages. Element provides you asynchronous encryption capabilities for individual and group roomsthrough Double Ratchet Algorithm. Your metadata (transmitter, receiver, when, etc.) is still exposed, "We kill people based on metadata" said someone. If you think that what you have to say could be dangerous for you or your people use other tools to communicate, if you don't know what to use try with retroshare.

Matrix is decentralized: You don't need to trust this service, come on! install your own matrix server like this one

Extra

Guifi IPv4: 10.38.140.248
Internet IPv4: 45.150.187.209
Internet IPv6: 2a0f:de00:ffff:0000::12

QUI

QUIÉN

WHO

Servei oferit per eXO. Associa't o patrocina aquest servei.

Servicio ofrecido por eXO. Asóciate o patrocina este servicio.

Service offered by eXO. Join Us or promote this service.